müüon

müüon, negatiivse või positiivse elementaarlaenguga metastabiilne elementaarosake, lepton, mass 206,767 elektroni massi; paigalseisva müüoni keskmine eluiga on 2,2 ·10 – 6 sekundit.

VE, 2006