maailmavaade

maailmavaade, inimese kui tunnetuse subjekti üldine arusaamine teda ümbritsevast maailmast ja tema enda kohast selles, oma tegevuse mõistmine ja hindamine. Maailmavaade üldistab inimese teadmised, väärtused, eneseteadvuse ja eesmärgiseade ning määrab tegevuse üldise iseloomu, mõtte ja suuna. Maaailmavaate sihipärase põhistamise ja süsteemse õpetusena esitamisega tegeleb filosoofia.

VE, 2006