Maamajanduse Infokeskus

Maamajanduse Infokeskus

Maamajanduse Infokeskus, aastani 2006 Jäneda Õppe- ja Nõuandekeskus, Põllumajandusministeeriumi hallatav põllumajandustootjate, konsulentide ja põllumajanduskoolide õpetajate täienduskoolituse ja nõustamise keskus; asub Jänedal. Seal kogutakse ja töödeldakse põllumajandusinfot, koostatakse ja antakse välja tootjatele ja nõustajatele vajalikke trükiseid ning osaletakse rahvusvahelistes põllumajandus- ja keskkonnaalastes projektides. Keskus asutati 1991 ja alustas tööd 15. I 1992. 2000. aastal lõpetati Jänedal agronoomide ja maastikukujundajate õpetamine. 2001 likvideeriti Agraarökonoomika Instituut ja osa tema erialasid toodi üle Jänedale: moodustati põllumajandussektori majandusanalüüsi osakond ja maaelu poliitika analüüsi osakond. Algusest peale töötasid nõuandeteenistuse, täiendusõppe, teabelevi, üld- ning majandusosakond. Aastast 2001 vastutab Maamajanduse Infokeskus Eestis Euroopa Liidu ühtse põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi ja testettevõtete võrgu (FADN) loomise ja tegevuse eest. 2006. aastast töötavad infokeskuses majandusanalüüsi, maaeluvõrgustiku, kalandusvõrgustiku ja kutse andmise osakonnad, maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakonnad on Leader-programmi tugiüksused. – Jänedal on töötanud mitu põllumajandusharidust andvat kooli. Esimene oli Põhja-Eesti Põllutöökeskkool, mis asutati 16. X 1918 Tallinnas (esimene Eesti põllumajanduslik keskeriõppeasutus) ja toodi 1921 üle Jäneda mõisa. Kool on kandnud mitut nime (nt 1964–91 Jäneda Sovhoostehnikum), seal oli võimalik omandada agronoomi kutse ja keskharidus (lõpetajaid 2308). 1933–43 töötas kooli juures piiritusemeistrite eriklass (lõpetajaid 51), 1981 –99 said keskharidusega noored Jänedal õppida aia- ja maastikukujunduse eriala (lõpetajaid 298). Kooli asutaja oli Eestimaa Põllumeeste Keskselts. 1928–44 õppisid koolis ainult poisid. Õppetöö toimus mõisa lossis, 1977 sai valmis uus õppehoone. 1992–2000 tegutses kool Jäneda Õppe- ja Nõuandekeskuse õppeosakonnana, selle tegevus lõpetati seoses maaelu ja kutsehariduse ümberkorraldustega.

EE 12, 2003; muudetud 2011