Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo

Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo, lühend MEEB, Põllumajandusministeeriumi valitsemisala riigiasutus, mis moodustati 1992 Eesti Maaparandusprojekti ekspertiisi ja tehnilise järelevalve osakonnast, aastast 2010 ühines koos Taimetoodangu Inspektsiooni ja 13 piirkondliku maaparandusbürooga Põllumajandusametiks. Peaülesanne on maaparandusseaduse täit­mise kontrollimine. MEEB tegeleb põhiliselt maaparandussüs­teemi ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiisi, ehitus­tööde tehnoloogia ja maksumuse alaste soovituste koostamise, riiklike toetuste kasutamise kontrolli­mise ning maavaldajate ja maaparandusühistute nõustamisega ning töötleb maaparandussüsteemide ja maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate andme­kogu.

Loe täiendavalt artiklit Põllumajandusamet.

EE 12, 2003; EME 2, 2009; muudetud 2011