maarahvastik

maarahvastik, Eestis külade kogurahvastik. Septembrini 1996 loeti ka alevikud maa-asulaiks, rahvastikuarvestuses käsitletakse ka alevike elanikke maarahvastiku all.

VE, 2006