maastikukaart

Tartu Ülikooli geograafia instituudis koostatud digitaalne Eesti maastikukaart (2001)

maastikukaart, maa-ala loodust terviklikult ja mit­mekülgselt iseloomustav kaart, millel on kujutatud maastikuüksuste paiknemist ja struktuuri. Suuremõõtkavalisel maastikukaardil on enamasti kujutatud paigad, keskmisemõõtkavalisel paigased ja paigastikud, väikesemõõtkavalisel maastikud (tak­sonoomilises tähenduses) ja maastikurajoonid. Üldmaastikukaartide alusel koostatakse rakendusmaastikukaarte, neid kasutatakse näiteks põllumajanduses, maaparanduses ja meditsiinigeograafias. Üldmaastikukaartide alusel saab koostada ka maastikes inimtegevuse taga­järjel toimuvate muutuste prognoosi kaarte. Esime­sed maastikukaardid koostati 1920. aastail Venemaal.

Vaata ka seotud artikleid

EE 6, 1992; VE, 2006