maastikuplaneerimine

maastikuplaneerimine, mingi maa-ala teemaplaneeringu koostamine, et säilitada ja parandada sotsiaal-ökoloogilise elukeskkonna seisundit. Hõlmab elukeskkonna kõiki mõjureid – majandust, liiklust, loodusressursse, sotsiaalpoliitikat jms. Maastikuplaneerimine võib toi­mida erinevatel ruumilistel tasemetel (nt riigi, maa­konna, valla, kaitseala, maastikurajooni tasemel). Maastikuplaneerimine tänapäeva mõistes sõnastati Euroopas 1960. aastatel, kui loodusmaastike vähenemine hakkas mõjutama inimeste elukvaliteeti.

EME 2, 2009 (K. Alekand)