Madisepäeva lahing

Madisepäeva lahing, eestlaste muistse vabadusvõitluse lahing 21. IX (madisepäeval) 1217, Liivimaa vanema riimkroonika järgi u 11 km kaugusel Viljandist (arvatavasti Vanamõisa küla väljadel). Sakala ja Põhja-Eesti maakondade 6000-meheline malev, kes oli 15 päeva asjatult oodanud Novgorodi abiväge, võitles sakslaste, liivlaste ja lätlaste 3000-mehelise väe vastu. Sakslased murdsid läbi eestlaste lahingurivi kesk- (tugevaima) osa, seejärel eestlaste parem tiib (sakalased Lembitu, Vottele ja Manivalde juhtimisel) ja vasak tiib taganesid. Henriku Liivimaa kroonika andmeil langes eestlastest ligi 1000, Liivimaa vanema riimkroonika andmeil 1400 meest (sh eespool nimetatud väejuhid; liivlaste vanem Kaupo sai surmavalt haavata). Madisepäeva lahingu tagajärjel alistusid sakalased sakslastele.

Kirjandus

  • E. Tõnisson jt. Kui Lembitu kutsus… Tallinn, 1968
  • S. Vahtre. Muinasaja loojang Eestis: vabadusvõitlus 1208–1227. Tallinn, 1990,

EE 12. 2003