Maidla kivikalme

Maidla kivikalme, asub Raplamaal Märjamaa vallas Maidla külas Kääpa talust 200–300 m kagus kõrgemal kohal. 1983–85 ja 1987–90 täiesti läbi kaevatud (Mati Mandel) 2130 m² suurune kalme oli korrapäratu ebaühtlane kivilade, mille vahel ja all olid põletus- ja üksikud laibamatused. Sinna on maetud 5.–6. sajandil, eriti palju 11.–13. sajandil. Kalme alal leidus ka 2–2,5 m läbimõõduga tahmaseid laike, arvatavasti surnupõletuskohti. Saadi 7036 leidu, sh 12 mõõka, 68 odaotsa, 15 kirvest, kilbikupal, 25 vikatit, nuge, kaaluvihte, suuraudu ja rohkesti ehteid.

Kirjandus

  • M. Mandel. Die Steingräber von Maidla. – ENSV TA Toimetised. Ühiskonnateadused, 1986, 4
  • M. Mandel. Über die Ausgrabungen in Lihula und Maidla. – ENSV TA Toimetised. Ühiskonnateadused, 1990, 4

EE 12, 2003