Mainla, Enn

Mainla, Enn, (21. XI 1944 Nõo v, Tartumaa), spordiajaloolane ja -pedagoog. Lõpetas 1962 Viljandi 2. kk-i ja 1970 TRÜ KKT. Hakkas sportima koolipõlves, võistles kergejõustikus ja males. Olnud 1969–71 Tartu 1. kk-s kehalise kasvatuse õpetaja, 1971–2001 Eesti Spordimuuseumi direktor ja a-st 2001 juhtivteadur. A-st 1993 õpetanud TÜ KKT-s spordiajalugu. Spordimuuseumi põhiekspositsioonide “Kehakultuur ja sport Eestis” (1971 ja 1987) ja “Hortus Athleticus” (2004) koostajaid. Korraldanud spordiajaloo teemal konverentse ja teatmematerjali kogumise võistlusi (a-st 1978). Avaldanud artikleid perioodikas ja rhv teaduskogumikes, koostanud ja toimetanud spordiajalootrükiseid ning Eesti Spordiajaloo Seltsi Teatajat. A-st 1989 Eesti Olümpiaakadeemia liige. Eesti Spordiajaloo Seltsi asutajaid ja juhatuse liige (a-st 1989), 1992–2001 aseesimees ja a-st 2001 esimees. A-st 1988 Eesti Muuseumiühingu ja 1997 Rhv Muuseumide Nõukogu (ICOM) liige. Kalevi auliige (2009). Valgetähe medaliklassi teenetemärk (1997), Eesti Kultuurkapitali kehakultuuri ja spordi sihtkapitali aastapreemia (2004). T: Eesti NSV Spordimuuseum (1973, vene keeles 1974), Raskejõustik Eestis läbi aegade (1974, autoreid), Osvald Laan 1909–1999 (1999, koostajaid), Eesti spordi biograafiline leksikon (2001, autoreid), Kergejõustikule pühendatud elu. Treener Elmot Heido ja õpilased (2002, koostajaid), Lossmanist Loskutovini (2003 ja 2004, koostajaid), Tõnsonist Tammertini (2004, koostajaid), Tartu ajalugu ja kultuurilugu (2005, autoreid), Abramsist Aleksejevini (2005, koostajaid), Iga pauk pihta (2006, koostajaid), Kiilimist Niiduni (2006, koostajaid), Klumbergist Nooleni (2007, koostajaid), Hermannist Luigeni (2008, koostajaid), Stafetist teatejooksuni (2009, koostajaid), Võimlemisest Tartu õppeasutustes (2009, koostajaid).

ESBL, 2011