majordoomus

majordoomus, Frangi riigis Merovingide ajal kuninga majapidamise juhataja ja sõjalise kaaskonna ülem. Majordoomus Pippin Lühike sai 751 kuningaks.

VE, 2006