Mander, Ülo

Ülo Mander (11. I 1954 Tartu), loodusteadlane (maastikuökoloog), bioloogiakandidaat (1983, Tartu Riiklik Ülikool). Teenistuja poeg. 

Lõpetas 1977 füüsilise geograafia erialal Tartu Riikliku Ülikooli. Täiendanud end Kieli (1985–86), Linköpingi (1992) ja Lundi ülikoolis (1992, 1993, 1994), Norra Põllumajandusülikoolis (1998), Jaapanis Hokkaido Põllumajandus-uuringute Keskuses (2003) ja USA-s Ohio Ülikoolis (2008–09). Töötanud 1977–91 Eesti Põllumajandusakadeemias (aastast 1986 dotsent) ja aastast 1992 Tartu Ülikooli (TÜ) loodus- ja tehnoloogiateaduskonna ökoloogia ja maateaduse instituudis õppejõuna (aastast 1992 loodusgeograafia ja maastikuökoloogia professor, 1991–98 oli ka TÜ geograafia instituudi juhataja ja aastast 2003 on geograafia osakonna juhataja).

Uurinud pikaajalisi maastikustruktuuri muutusi ja nende mõju maastike aineringlusele, biogeenide aineringet põllumajanduse valgalades, puhastuslodude jt tehis- ning poollooduslike märgalade kasutamist heitveepuhastuses ning kasvuhoonegaaside emissiooni maastikes. Esitanud veekoguäärsete ökosüsteemide  taimetoitainete ja raskmetallide sidumise eksperimentaalseid tõestusi (1989–90, koos N. Knaueriga; maailmas esimesi), on kompensatsioonialade võrgustiku (territooriumi ökoloogilise infrastruktuuri) kontseptsiooni loojaid (1988).  (Mitme rahvusvahelise erialaühenduse täisliige ja mitme erialase ajakirja toimetuskolleegiumi liige. Ligi 200 teadustrükist (sh 10 monograafiat).

Töid

 • Kompensationstreifen entlang der Ufer und Gewasserschutz (1989)
 • Формирование агроландшафтов и охрана окружающей среды (1995, koos V. Jatsuhnoga)
 •  Efficiency and dimensioning of riparian buffer zones in agricultural catchments (autoreid). – Ecological Engineering 8, 1997, lk 299–324
 • Nutrient flows and land use change in a rural catchment: a modelling approach (autoreid). – Landscape Ecology 45, 2000, lk 187–199
 • Gaseous fluxes in the nitrogen and carbon budgets of subsurface flow constructed wetlands (autoreid). – Science of the Total Environment 404, 2008, lk 343–353
 • Landscape Planning. – Encyclopedia of Ecology, 2008, lk 2116–2126
 • Riparian Zone Management and Restoration. – Encyclopedia of Ecology, 2008, lk 3044–3061
 • Watershed Management. – Encyclopedia of Ecology, 2008, lk 3737–3748
 • Future options in landscape ecology: development and research (koos X. Z. Liga). – Progress in Physical Geography 33, 2009, lk 31–48
 • Global warming potential of drained and undrained peatlands in Estonia: a synthesis (autoreid). – Wetlands 29, 2009, lk 1081–1092
 • Pollution control by wetlands (2009, koos W.J. Mitschiga)
 • Temperature regime of planted roofs compared with conventional roofing systems (koos A. Teemuskiga). – Ecological Engineering 36 (1), 2010, lk 91–95
 • Coherence and fragmentation of landscape patterns as characterized by correlograms: a case study of Estonia (autoreid). – Landscape and Urban Planning 94, 2010, lk 31–37
 • Assessment of methane and nitrous oxide fluxes in rural landscapes (autoreid). – Landscape and Urban Planning 98, 2010, lk 172–181
 • Kasvuhoonegaasid ja süsinikukaod Eesti soodest (autoreid). – Eesti Loodus 9, 2010 

Organisatsiooniline kuuluvus

Autasud

 • Eesti Vabariigi teaduspreemia (2001)
 • Rahvusvahelise Maastikuökoloogia Assotsiatsiooni (IALE) preemia (2003)
 • Valgetähe IV klassi teenetemärk (2009)
 • Karl Ernst von Baeri medal (2011)

EE 14, 2000; ETeadBL, 2005;  muudetud 2011