Mariaani süvik

Mariaani süvik, maailmamere sügavaim süvik, järsuveeruline kitsas vagumus Vaikse ookeani lääneosas Mariaani saarestikust idas ja lõunas; sügavus 11 022 m, pikkus 2550 km, keskmine laius 70 km. Põhi on tasane (laius 1–5 km). Künnised jagavad süviku mitmeks suletud nõoks (sügavus 8–11 km). 

Mariaani süviku sügavust üritati mõõta juba enne Teist maailmasõda (Challenger). 1960 laskusid batüskaafiga Trieste 2 süvikusse (10 916 m sügavusele) Jacques Piccard ja Don Walsh. Suurim sügavus 11 022 m on mõõdetud 1957 NSV Liidu laevalt Vitjaz. Hiljem on mitmetelt uurimislaevadelt süviku sügavust mõõdetud, kuid Vitjazilt mõõdetut pole seni ületatud.

 

EE 6, 1992; MerLe, 1996; VE, 2006; muudetud 2011