Marimetsa-Õmma hoiuala

Marimetsa-Õmma hoiuala, asub Harjumaal Nissi vallas Rehemäe küla, Läänemaal Martna vallas Kaasiku, Nõmme ja Vanaküla, Kullamaa vallas Kullamaa ja Ubasalu küla, Taebla vallas Allikmaa küla ja Palivere aleviku, Risti vallas Rõuma küla ning Raplamaal Märjamaa vallas Maidla, Leevre ja Soosalu küla maadel. Koosneb Läänemaa (asutatud 2006. aastal, pindala 792,7 ha; palju lahustükke), Harjumaa (asutatud 2005, 70,6 ha) ja Raplamaa (asutatud 2006, 1227,8 ha; neli lahustükki) osahoiualast. Hoiuala on moodustatud huumustoiteliste järvede ja järvikute, jõgede ja ojade, siirde- ja õõtsiksoode, lubjarikka pinnasega kuivade niitude, lubjavaesel mullal liigirikaste niitude, alvarite, aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude, puisniitude, rabade, rikutud, kuid taastumisvõimeliste rabade, allikate ja allikasoode, liigirikaste madalsoode, vanade loodusmetsade, vanade laialehiste metsade, rohunditerikaste kuusikute, sürjametsade, puiskarjamaade, soostuvate ja soo-lehtmetsade, siirdesoo- ja rabametsade kui elupaikadekaitseks, aga ka teelehe-mosaiikliblika (Euphydryas aurinia), suur-mosaiikliblika (Euphydryas maturna) ja eesti soojumika kasvupaikade ning kaljukotka, soorätsu, must-toonekure, mustsaba-vigle, väikekoovitaja, rüüda, mudatildri, punajalg-tildri ja kiivitaja elupaikade kaitseks.

Loodud 2011