Marksoo, Ann

Ann Marksoo (20. IX 1930 Tartu), inimgeograaf, Aliise ja Harri Moora tütar, geograafiakandidaat (1964).

Lõpetas 1954 Tartu Riikliku Ülikooli, olnud samast aastast sealsamas õppejõud (aastast 1971 dotsent, 1984–92 majandusgeograafia kateedri juhataja, aastast 1992 inimgeograafia korraline professor, aastast 1996 emeriitprofessor).

Uurinud Eesti asustuse süsteemset arengut: linnastumist ja maaasustuses toimunud muutusi, rahvarännet ja töötajate pendelliikumist Eestis.

Eesti Geograafia Seltsi asepresident (1985–90).

Valgetähe IV klassi teenetemärk (2008).

Töid

  • USA majandusrajoonid (1961)
  • Tartu ajalugu (1980, autoreid)
  • Changes in the regional migration model at the advanced stage of urbanization (1984)
  • The Estonian urban system in transition – Acta Wasaensia, 45 (1995)
  • Restructuring of urban and rural settlement in Estonia. Shockshift in an enlarge Europe (1999)

EE 14, 2000