Mary

Mary [-], Marõ, aastani 1937 Merv, linn Türkmenistanis Karakumi kanali ääres; 116 000 elanikku (2006). Kerge-, toiduaine- ja masinatööstus. Linnast idas muistse Mervi varemed.

VE, 2006