Masing, Gotthilf Leonhard

Gotthilf Leonhard Masing (3. XII 1845 Mustjala – 4. IV 1936 Tartu), keeleteadlane, dr. phil. (1876). Lõpetas 1869 Tartu ülikooli (TÜ) usuteaduskonna, oli seejärel Peterburis koduõpetaja, õppis 1871–76 Göttingeni ja Leipzigi ülikoolis slaavi keeli, filosoofiat ja ajalugu. Oli 1880–1925 TÜ õppejõud (1880–1902 vene keele ja kirjanduse dotsent, a-st 1902 slaavi keelte professor). Uuris õppetöö kõrvalt Peterburi ja Moskva raamatukogudes (1884), Kirillo-Belozerski kloostris, Rootsis ja Norras vanavene käsikirju. Masingu peamine uurimisteema oli lõunaslaavi (serbia-horvaadi) ja Kaukaasias kõneldavate keelte foneetika. Temalt on säilinud rohkesti käsikirju, märkmeid jms (TÜ Raamatukogu isikufondis; 343 säilikut).

Töid

  • Die Hauptformen des serbischchorvatischen Accents (1876) 

Kirjandus

  • M. Lipp. Masingite suguvõsa. Tartu, 1907
  • V. Ernits. Prof. dr. phil. Leonard Masing. In memoriam. – Postimees 1936, 7. IV
  • I. Loosma. Leonhard Masingu käsikirjad TRÜ Raamatukogus. – Keel ja Kirjandus 1974, lk 686–688 

EE 14, 2000; ETeadBL, 2005 (S. Issakov, S. Smirnov)