matemaatikamärgid

matemaatikamärgid, sümbolid, millega tähistatakse matemaatilisi mõisteid. Matemaatikamärkidena kasutatakse tähti, sõnalühendeid ja erisümboleid.

VE, 2006