Matsalu laht

Matsalu laht asub Eesti läänerannikul Puise ja Saastna poolsaare vahel, on Väinamere osa; 67 km2, pikkus kuni 18 km, laius 4–6 km, suurim sügavus 3,5 m. Lahte suubuvad Kasari ja Rannamõisa jõgi. Maapinna kerkimise ja Kasari suudmeala kinnikasvamise tagajärjel lahe pindala pidevalt väheneb. Lahe põhja moodustavad valdavalt kruus ja liiv; idaosas, kus on mudapõhi, kasvab üha laienev roostik. Madalamates kohtades katab põhja tihedalt kare mändvetikas, hõredama põhjataimestikuga suudmeosas kasvab punavetikaid, keskosas ka näkirohtu. Lahes on mitu saart, sh Suurrahu (12,5 ha), Laiu (3,1 ha), Munarahu (2,3 ha) ja Nasva (1,6 ha). Rannik on enamasti tasane, seal on rannaniidud. Lahe lääneosa asustab riimvee-, siseosa mageveeloomastik. Peamised kalad on haug, särg, nurg, kiisk, angerjas, koha ja meritint. Matsalu laht kuulub Matsalu rahvusparki.

Vaade Matsalu lahe lõunakaldalt Keemu tornist lahele

Vaade Keemu tornist paadisadamale ja lahele

EE 12, 2003; muudetud 2011