mehaanika

mehaanika, teadus, mis käsitleb kehade paigalseisu ja liikumist neile rakendatud jõudude mõjul (näiteks klassikaline ( Newtoni) ja kvantmehaanika ning kinemaatika).

VE, 2006