metaan

metaan, CH4, põlev värvuse ja lõhnata gaas. Metaani sisaldavad maa-, soo-, nafta- ja kaevandusgaasid. Kontsentratsioonivahemikus 5–15% moodustab õhuga plahvatava segu. Kasutatakse peamiselt kütusena.

VE, 2006