Miidel, Avo

Avo Miidel

Avo Miidel (11. V 1933 Tallinn), kvaternaarigeoloog. Meieri ja raamatupidaja poeg. Lõpetas 1957 Tartu Riikliku Ülikooli geoloogiaosakonna ja 1963 Eesti NSV Teaduste Akadeemia (TA) aspirantuuri; geoloogia-mineraloogiakandidaat (1968, Eesti NSV TA). Töötanud aastast 1957 Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudis teadurina (1996–2006 vanemteadur; 1973–88 teadussekretär), aastast 2007 konsultant. Uurimisvaldkonnad: jõeorgude geoloogia, glatsiaalgeoloogia, mandrijää servamoodustiste kujunemine, Kvaternaarieelne jõevõrk, suurjärvede geoloogiline areng, neotektoonilised liikumised, looduskaitse. Osalenud 1977 Teravmägede ekspeditsioonis. Aastast 1994 Eesti Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjoni liige. Karl Ernst von Baeri mälestusmedal (1992), Rakvere linna tänukiri (2002),  Eesti vabariigi teaduspreemia (2003). Üle 100 teadustrükise, hulk aimekirjutisi, toimetanud mitut raamatut.

Töid

  • Eesti pangad ja joad (1967, autoreid)
  • Краевые ледниковые образования Северной Эстонии (1971, autoreid)
  • The evolution of the river systems in the East Baltic (autoreid). – Temperate palaeohydrology, 1991
  • An attempt to apply trendsurface analysis to the study of raised shorelines of the Baltic Sea in Estonia. – Eesti TA toimetised. Geoloogia, 1995, 44, 2

EE 14, 2000; ETBL 2005; muudetud 2011