Miller, Urve

Urve Miller

Urve Miller (aastani 1956 T a r n i n g; 11. VIII 1930 Tallinn), kvaternaarigeoloog, dr. phil. geoloogia alal (1977, Lund). Staabiohvitseri tütar. 1944 põgenes koos vanematega Rootsi. Lõpetas 1957 Stockholmi ülikooli. Olnud 1957–86 Uppsalas Rootsi Geoloogiateenistuses (1957–65 assistent ja geoloog, 1965–66  riigigeoloog, 1966–85 vanem-riigigeoloog ning aastast 1964 mikropaleontoloogia laboratooriumi juhataja) ning ühtlasi olnud Uppsala, Lundi, Göteborgi ja Stockholmi ülikooli õppejõud (viimases 1982–95 dotsent ja aastast 1995 professor), 1999–2002 ka Tartu Ülikooli külalisprofessor.

Uurimusi peamiselt Kvaternaari ajastu stratigraafia (sh diatomeeanalüüsi kohta) ja paleoökoloogia alalt. Ränivetikate uurimisel kasutas esimesena skaneerivat elektronmikroskoopi. Käsitlenud ka jäävaheaegade taimestiku, keskkonna ja kliima arengut. Teinud esimesena kindlaks Rootsis Eemi jäävaheaja eelsete setete olemasolu. Korraldanud loodusteadlaste ja arheoloogide ühisuuringuid, selgitamaks looduskeskkonna ja inimasustuse arengut Läänemere piirkonnas, uurinud inimmõju looduskeskkonnale ning looduskeskkonna mõju kultuuripärandile ja ühiskonnale.

Kuulunud paljudesse teadusseltsidesse, komisjonidesse ning ühendustesse. Korraldanud välismaal Euroopa, peamiselt Põhjamaade (ka Eesti jt Balti riikide) noorteadlaste täiendõpet. Osalenud mitme Eestit ja Baltikumi hõlmava Euroopa Nõukogu koostöövõrgustiku PACT köite toimetamises. 

Töid

 • Fossil diatoms under the scanning electron microscope: a preliminary report. – Sveriges Geologiska Undersökning C 642 (1969)
 • Pleistocene deposits of the Alnarp valley, southern Sweden Microfossils and their stratigraphical application (Lund, 1977)
 • Enviremental changes, mainly eutrophication, as recorded by fossil siliceous algae in the nortwestwrn Baltic (kaasautor). – Nova Hedwigia 100, 1990
 • Environmental history – an interdisciplinary field of science. – Sources and resources: studies in honour of Birgit Arrhenius.  PACT 38, 1993

Organisatsiooniline kuuluvus

 • 1977–78 Rootsi Eesti Naisüliõpilaste Seltsi juhataja
 • 1979–81 Rootsi Eesti Teadusliku Seltsi abijuhataja (1982–85 juhatuse liige)
 • 1986– Euroopa Kultuuripärandi Kaitse Nõukogu koordinaator
 • 1986–2002 PACT-i ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu (NorFA) interdistsiplinaarsete koostöövõrkude vastutav koordinaator
 • 1993 Euroopa Teaduste ja Kunstide Akadeemia liige
 • 1994–97 PACT-i ja EL-i projekti „ Enviromental and cultural history of the Baltic Region” koordinaator
 • 1995– Euroopa Nõukogu juures oleva koostöövõrgu PACT asepresident (aastast 1987 peakomitee liige)
 • 1993–  Eesti Geoloogia Seltsi auliige
 • 2005– Rootsi Kuningliku Humanitaarteaduste Akadeemia kirjavahetajaliige

Autasud

 • Karl Ernst von Baeri mälestusmedal (1992)
 • Eesti Teaduste Akadeemia medal (1995)
 • PACT-i Jacques Soustelle'i medal (1995)
 • Valgetähe medaliklassi teenetemärk (2001)

Kirjandus

 • Eesti teadlased väljaspool kodumaad: biograafiline teatmik.  Stockholm, 1984, lk 75
 • Eesti geoloogia: biograafiline teatmik. Tallinn, 1995, lk 69–70
 • A. Raukas. Urve Miller – Eesti Geoloogia Seltsi uus auliige. – Teaduste Akadeemia Toimetised. Geoloogia 42 (3), 1993, lk 138
 • Eesti teaduse biograafiline leksikon. 2. köide. Tallinn, 2005, lk 628
 • T. Tiivel. Vetikad aitavad uurida keskkonnamuutusi (intervjuu Urve Milleriga). – Horisont 3, 2008, lk 16–22

EE 14, 2000; ETeadBL, 2000 (H. Nestor); muudetud 2011