ministeerium

ministeerium, valitsusasutus, mille ülesanne on täidesaatva riigivõimu erialane teostamine. Ministeeriumi juhib minister: korraldab mnisteeriumii haldusalasse kuuluvaid küsimusi, annab seaduse alusel ning täitmiseks määrusi ja käskkirju ning täidab muid ülesandeid, mis talle on pandud seadusega sätestatud alusel ning korras. Eestis oli 1935. aasta 8 ministeeriumi, 2006. aasta 11 ministeeriumi.

VE, 2006