ministrite nõukogu

ministrite nõukogu, 1. valitsus, mitmes riigis kõrgeim kollegiaalne täitev-korraldav riigiorgan (Prantsusmaal, Belgias, 1946–91 NSV Liidus). – 2. Tsaari-Venemaa kõrgeim nõuandev riigivõimuorgan, selle liikmed määras tsaar, kes oli ministrite nõukogu esimees.

VE, 2006