moreen

moreen, harilikult sorteerumata ja ümardumata osisest koosnev kivimaines, mida liustik edasi kannab või sulades maha jätab. Pinnamoreen moodustub peamiselt mäenõlvult liustikule varisenud kividest, põhjamoreen liustikualuse jääkünde tagajärjel, sisemoreen pinna- või põhjamoreeni kandudes liustiku sisse, põhimoreen sise- ja põhjamoreenist pärast liustiku sulamist, meremoreen meres settinud moreenist. Varasemail geoloogilistel ajastutel tekkinud kivistunud moreen on tilliit.

VE, 2006