mortiir

mortiir, müüser, väga lühikese rauaga suurtükk. Rauaõõne pikkus on läbimõõdust 2–12 korda suurem, kaliiber 152–420 mm, mürsu lennu-kaugus kuni 14 km. lennujoon väga kumer. Mürsu väga kumer lennujoon võimaldab tulistada püstloodis varjete taha. Mortiir võeti käsutusele 15. sajandil (tulistas algselt kivi- ja malmkuule); asendati Teises maailmasõjas miinipildujaga.

EE 6, 1992; VE, 2006