muinsuskaitse

muinsuskaitse, kultuuri järjepidevuse ja ajalooliselt kujunenud väärtushinnangute kohase inimsõbraliku elukeskkonna kaitsmine.

VE, 2006