mullastik

mullastik, muldkate, mingi maa-ala (metsa, põllu, talu, metskonna, valla, maakonna, riigi, mandri) mul­dade kogum (kooslus). Mullastiku iseloom, seisund(id), produktsioonivõime ja ressursoloogiline väärtus on teda moodustavate muldade vastavate näitajate summa. Mullastiku ühtlus või kirjusus (vahelduvus) oleneb maa-ala geoloogilisest ja geomorfoloogilisest ehitusest, taim­kattest, mikro- ja mesokliimast ning veerežiimist.

EME 2, 2009