mullastikukaart

mullastikukaart, maakaart, mis kujutab mingi ala muldade paiknemist. Eristatakse üldmullastikukaarte (kujutavad mullatüüpide ja -alltüüpide paiknemist) ja eriotstarbelisi mullastikukaarte (näiteks muldade reaktsiooni kaart, maahindamiskaart).

VE, 2006