Murel, Virma

Virma Murel (aastani 1933 Martinson; 16. X 1928 Lümati küla, Ranna vald, Tartumaa), geograaf, geograafiakandidaat (1972, Tartu Riiklik Ülikool), Ülo Tedre abikaasa.

Lõpetanud 1951 Tartu Õpetajate Instituudi ja 1956 majandusgeograafina Tartu Riikliku Ülikooli (TRÜ). Töötanud seejärel TRÜ-s geograafia osakonnas õppejõuna (1968–72 vanemõpetaja, 1972–76 dotsent, 1976–79 majandusgeograafia kateedri juhataja) ja 1979–92 Tallinna Tehnikaülikooli organisatsiooni juhtimise ja planeerimise kateedris dotsendina. Täiendanud end 1968 Moskva ja 1978 Varssavi ülikoolis. 

Uurimusi peamiselt rahvastiku ja asustussüsteemide, maa-asustuse ja majandusgeograafia õpetamise alalt. Osalenud territoriaalplaneerimisalastes asustusuuringutes. Koostanud õppematerjale ja tõlkinud inglise keelest reisikirju (sh Rockwell Kenti raamatu „Kurss N by E”). Üle 50 teadustrükise.

Töid

  • On the peculiarities of the system of rural settlements (on the example of the Estonian S. S. R. ). – Estonia. Geographical Studies (1972)
  • Regional systems of settlements and complex territorial planning in the Estonian S. S. R. Regional stydies, methods and analyses (Budapest, 1975, koos Salme Nõmmikuga)
  • Tööstusfunktsiooni osast maa-asustuse arengus. – Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 22, 1987
  • Majandusgeograafia 9. klassile: abimaterjal õpetajale (1990)

EE 14, 2000; ETeadBL, 2000; muudetud 2011