Mustajõgi

Mustajõgi, Narva jõe vasakpoolne lisajõgi; pikkus 23 km, jõgikond 418 km2 (Narva jõe vasakkaldal suurim). Algab Kurtna järvesikust Peen-Kirikjärvest, suubub Narva veehoidlasse. Mustajõkke juhitakse põlevkivikarjääride valgvett ja sealt saab tööstusvett Eesti Elektrijaam.

EE 12, 2003