Mustjärve raba hoiuala

Mustjärve raba hoiuala, asub Läänemaal Risti vallas Piirsalu küla ja Harjumaal Nissi vallas Lepaste küla maadel; pindala 302,1 ha. Asutatud 2006. aastal huumustoitelise Mustjärve, Mustjärve raba, sürjametsade, soostuvate ja soo-lehtmetsade ning siirdesoo- ja rabametsade kui elupaikade kaitseks.

Loodud 2011