Mutvei, Harry

Harry (ka Harri) Mutvei (20. XII 1925 Tallinn), geoloog ja paleontoloogdr. phil.  geoloogia alal (1964, Stockholmi ülikool). Tolliametniku poeg. Põgenes 1943 Soome ja läks sealt 1944 Rootsi. Lõpetas 1950 Uppsala ülikooli. Olnud 1947–50 Uppsala ülikooli abijõud, 1950–67 Stockholmis Riikliku Loodusloomuuseumi intendant, 1965–68 Stockholmi ülikooli geoloogiainstituudi ja aastast 1968–80 Uppsala ülikooli paleontoloogiainstituudi dotsent ning 1980–93 taas Riikliku Loodusmuuseumi intendant ja osakonnajuhataja. Töötanud ka Bonni ülikoolis (1968), ning külalisprofessorina Tübingeni (1967) ja Pariisi ülikoolis (1982, 1984, 1986).

Uurinud tänapäeva ja fossiilsete molluskite (eriti peajalgsete) kodade mikro- ja ultrastruktuuri, biomineralisatsiooni, funktsionaalmorfoloogiat, evolutsiooni ja süstemaatikat. Kasutanud mere-, järve- ja jõekarpide uuringuid Rootsi veekogude ning koostöös Eesti zooloogidega ka Eesti veekogude (eriti Tallinna lahe) reostuskoormuse ja keskkonnamuutuste määramiseks. Vahendanud Eesti Teaduste Akadeemia (hiljem TTÜ) geoloogia instituudi ning Rootsi geoloogide sidemeid. Umbes 190 teadusartiklit.

Töid

  • On the shells of Nautilus and Spirula with notes on the shell secretion in noncephalopod molluscs – Arkiv fir zoologi 16 (14), 1964
  • Ultrastructure of the mineral and organic components of molluscan nacreous layers. – Biomineralizatsion 2 (1970)
  • The siphonal tube in Jurassic belemnitida and aulacocerida (Cephalopoda: Coleoidea). – Bulletin of the Geological Institutions of the University of Uppsala, New series, Volume 3, 1971, lk 27–34
  • Ordovician of Öland (kaasautor Valdar Jaanusson). – IV International Symphosion Ordovician System. Oslo, 1982
  • Shell growth rate in freswater mussel Unio crassus as enviromental indicator in Estonian rivers (kaasautor Henn Timm). – Enviromental toxicology and health. Swedish Academy Science, 1991
  • Deformations and structural modifications of Macoma (Bivalvia, Mollusca) shells caused by industrial pollution in Tallinn Bay, Estonia (kaasautor). – Kluwer Academy. Plenum Publications, 1999

Kirjandus

  • Eesti teadlased väljaspool kodumaad: biograafiline teatmik. Stockholm, 1984
  • Eesti Geoloogia: biograafiline leksikon. Tallinn, 1995
  • Eesti teaduse biograafiline leksikon. 2. köide. Tallinn, 2005

EE 14, 2000: ETeadBL, 2005 (H. Nestor); muudetud 2011