Muuga laht

Muuga laht ja selle lõunarannikul Muuga sadam

Muuga laht, ka Randvere laht, avalaht, Ihasalu lahe edelaosa, mis paikneb Viimsi poolsaare ja Tahkumäe neeme vahel; suurim sügavus 30 m (lahe suudmes). Lahe idarannik on madal ja metsane, Tahkumäe neemel on Kambriumi settekivimites murrutusastang. Lahe lõunaossa suubub Kroodi oja, sellest lääne pool on umbes 2 km ulatuses tehisrand – Muuga sadam. Ka läänerannik on madal ja metsane, üksikute madalate murrutusastangutega, rannamadal on kivine, 5 m samasügavusjoon kulgeb 900–1100 m kaugusel rannajoonest. Põhjasetteist valdavad liiv ja möll, ranna ääres on rohkesti rahne, kruusa ja veeriseid. Ilmastikuolud on Muuga Iahes ja Tallinna lahes sarnased, Muuga lahe jääolud on mõnevõrra soodsamad. Pärast Muuga sadama rajamist (töötab aastast 1986) on laht muutunud Eesti rannikumere üheks elavaima laevaliiklusega piirkonnaks. Lahe läänerannikul paikneb Randvere aedlinn, Muuga sadamast 3,5 miili põhja pool asub Karbimadal.

EE 12, 2003; Tallinn 1,  2004; muudetud 2011