muusika

muusika, helikunst. Avaldub loomingu ja interpretatsiooni kujul. Muusika väljendusvahendid on meloodia, rütm, tempo, agoogika, dünaamika, tämber, helilaad, harmoonia, orkestratsioon. Liigitatakse vokaal- ja instrumentaalmuusikaks, homofooniliseks ja polüfooniliseks, tonaalseks ja atonaalseks. – Vana-Kreeka ühehäälsest muusikast arenes keskajal mitmehäälne muusika. 14. sajandil sündis ilmalik muusika, 16. sajajandil tekkis ooper. Polüfoonia tipnes 18. sajandi algul. Klassitsismis valdas homofoonia. Romantismi ajal loodi tundelist programm-muusikat. Impressionistid tähtsustasid kõlavärvinguid, ekspressionistid kasutasid dodekafooniat, neoklassitsism elustas klassikalise muusika vorme. 20. sajandi II poolel said alguse elektronmuusika, aleatoorika ja minimalism.

VE, 2006