Nässuma hoiuala

Nässuma hoiuala, asub Saaremaal Pihtla vallas Leina, Nässuma, Rannaküla ja Sutu küla maadel; pindala 272,6 ha. Asutatud 2007. aastal rannaniitude, lubjarikka pinnasega kuivade niitude, loodude, puisniitude ja lääne-mõõkrohuga lubjarikaste madalsoode kui elupaikade kaitseks, aga ka väike-kirjurähni, rästas-roolinnu, vööt-põõsalinnu ja punaselg-õgija elupaikade kaitseks.

Loodud 2011