Nõmmik, Hans

Hans Nõmmik (15. III 1922 Tartu – 27. VI 1995 Uppsala), põllumajandusteadlane, Anton Nõmmiku poeg, dr. agr. (1954, Uppsala). Õppis 1942–43 Tartu ülikoolis. Läks 1943 Soome ja 1944 Rootsi. Lõpetas 1948 Rootsi põllumajanduskõrgkooli, täiendas end 1956 Kelloggi fondi stipendiaadina USA-s. Oli 1956–63 Rootsi põllumajanduskõrgkooli dotsent, 1963–68 Uppsalas metsanduskõrgkooli teadur, 1968–79 professori kohusetäitja, 1979–88 Rootsi Põllumajandusülikooli metsandusteaduskonna professor, aastast 1988 emeriitprofessor; 1970–71 ja 1988 Indias Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri (lnternational Atomic Energy Agency) ekspert. Uurinud põllu- ja eriti metsamuldi, fluorisisaldust Rootsi põllumajandussaadustes, mullas ja joogivees, mulla lämmastikusisaldust jpm. Loonud lämmastiku isotoobi (15N) kasutamise metoodika. Avaldanud kirjutisi mullateaduse alalt, eriti metsamuldade väetamise ja lämmastikväetiste kasutamise kohta. Oli 1990–94 Eesti Agronoomide Seltsi Rootsis abiesimees. Bergsteni preemia 1989.

Töid

  • An Isotope Dilution Method for Determination of Nitrate in Plant Material. – Acta Agriculturae Scandinavica 4 (7), 1957, lk 389–394
  • Fixation and Defixation of Ammonium in Soils. – Acta Agriculturae Scandinavica 4 (7), 1957, lk 359–436
  • Use of Micro-Plot Technique for Studying Gaseous Loss of Ammonia from Added Nitrogen Materials under Field Conditions. – Acta Agriculturae Scandinavica 3, 4 (16), 1966, lk 147–154
  • The Residual Effects of Nitrogen Fertilizers in Relation to the Quantities of Mineral Nitrogen Recovered in the Soil Profile. – Acta Agriculturae Scandinavica 3, 4 (16), 1966, lk 163–178
  • Ammoniated Peat as a Nitrogen Carrier. – Acta Agriculturae Scandinavica 1 (17), 1967, lk 25–29
  • Mineralization and Availability of Nitrogen in Urea-Formaldehyde Compounds. – Acta Agriculturae Scandinavica 1 (17), 1967, lk 33–38
  • Distribution of forms of nitrogen in a Podzolic soil profile from Garpenberg, Central Sweden. – Journal of Soil Science 2 (18), 1967, lk 301–308
  • Non-exchangeable binding of ammonium and amino nitrogen by Norway spruce raw humus. – Plant and Soil 1, 2, 3 (33), 1970, lk 581–595
  • A Modified Procedure for Determination of Organic Carbon in Soils By Wet Combustion. – Soil Science 5 (111), 1971   

Kirjandus

  • A. Kanal. Prof. Hans Nõmmiku panus mullakeemia arendamisse. – Agraarteadus 2, 1998

EE 14, 2000; muudetud 2011