Nabala

Nabala, 1. küla Kiili vallas, 5 km Kiilist kagus. Kinnismuistiseid ja tornlinnuse müürijäänused (15.–18. sajand). Kuulus 1510–32 lauamõisana Tallinna tsistertslaste nunnakloostrile. – 2. vald Harjumaal 1919–39.

VE, 2006