narkootilised ja psühhotroopsed ained

narkootilised ja psühhotroopsed ained, seadusega sätestatud korras koostatud nimekirjades loetletud psühhotroopsed ained, mille tarvitamise tagajärjel tekib narkomaania.

VE, 2006