Narva kultuur

Narva kultuur, neoliitikumi kultuur Eestis, Lätis, Leedus ning ida- ja lõunapoolseil naaberaladel V–III, kohati II aastatuhandel eKr. Nime saanud Narva jõe kaldal paiknenud asulakohtade järgi. Narva kultuurile iseloomulikud luu- ja kiviesemed seostavad teda eelnenud Kunda kultuuriga, uue nähtusena tekkis Narva keraamika. Peamiselt keraamika omapära järgi eristatakse Narva kultuuris kohalikke rühmi, Eestis näiteks Põhja-Eesti (Riigiküla kiviaja asulakohad), Kagu-Eesti (Kääpa asulakoht) ja Lääne-Eesti rühma (Kõnnu asulakoht). Narva kultuur on kuulunud küttijaile ja kalastajaile, kes kultuuri hilises järgus on võinud tunda ka viljelusmajanduse algeid.

EE 12, 2003