NATO reageerimisvägi

NATO reageerimisvägi (ingl NATO Response Force, NRF), väga kõrge valmisolekuastmega ekspeditsioonivägi, mis on alaliselt antud NATO Euroopa kõrgema ülemjuhataja alluvusse. NRF-i kontseptsioon kiideti heaks 2002 Prahas NATO tippkohtumisel, täieliku operatiivvalmiduse saavutamisel 2006. aasta lõpus on NRF-i suurus 21 000 meest.

VE, 2006