Neeva

Neeva, jõgi Loode-Venemaal; 74 km. Algab Laadogast, suubub Soome lahte. Suure jõgikonna (281 000 km2) tõttu vooluhulk suur ja ühtlane. Suudmealal ja 42 saarel asub Peterburi. Tugeva läänetuule korral on Peterburis olnud ränki üleujutusi (1777, 1824, 1924, 1978, 2005).

VE, 2006