New Jersey

New Jersey [nju: d žö:rzi  ], osariik USA kirderannikul; 20 168 km2, 8,8 mln elanikku (2006), pealinn Trenton. Tööstuspiirkond (nimetatakse ka Ida ristteeks), eriti olulised keemiatööstus ja teadusuuringud. Köögiviljandus, linnukasvatus, piimakarjandus; turism.

VE, 2006