nimisõna

nimisõna, substantiiv, olendit, eset, nähtust, tegevust, olukorda, omadust vms tähistav käändsõna. Nimisõnad jagunevad üld- ja pärisnimedeks.

VE, 2006