norm

norm, väljakujunenud või kehtestatud reegel, ettekirjutus; (  piir)määr, etteantud tase, suurus või muu.

VE, 2006