Olli, Vaino

Vaino Olli

Vaino Olli (8. I 1928 Kuigatsi vald –14. IX 1986 Tallinn), ehitusgeoloog, geoloogia-mineraloogiakandidaat (1961, Moskva, NSV Liidu Teaduste Akadeemia hüdrogeoloogia probleemlaboratoorium). Lõpetas 1952 Tartu Riikliku ülikooli, töötas seejärel 1952–55 Kasahstani geoloogiavalitsuse Karatau Geoloogiaekspeditsiooni Suzaki geoloogiarühmas. Oli 1955–69 ENSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudi teadur (1963–66 teadussekretär), aastast 1969 juhtis EKE Projekti peageoloogina ehitusgeoloogia teenistust.

Eesti ehitusgeoloogia rajajaid: ehitusgeoloogia terminoloogia loojaid ja ehitusgeoloogilise uurimise metoodika täiendajaid. Tema algatusel alustati Eestis hüdrogeotermilisi uurimisi. Uurimusi pinnase omaduste ja veejuhtivuse ning ehitusgeoloogilise rajoonimise ja ehitusgeoloogia ajaloo alalt. Ta oli Eesti esimese nelja ehitusgeoloogia kogumiku koostaja või teadustoimetaja.

Eesti Vabariigi teaduspreemia (1991, postuumselt).

Töid

  • Eesti NSV insenergeoloogilisest rajoneerimisest. – Geoloogilised märkmed nr. 2. (1961)
  • Eesti NSV pinnastest. – Ehitusgeoloogia kogumik I. (1962)
  • Ehitusgeoloogia sõnastik (koos Ago Viloga). – Ehitusgeoloogia kogumik I. (1962)
  • Geotehnika termineid (autoreid). –  Ehitusgeoloogia kogumik III. (1976)
  • Ehitusgeoloogilise uurimistöö meetodid ja vahendid Eesti NSV-s. – Ehitusgeoloogia kogumik IV. (1977)

Kirjandus

  • A. Vilo, H. Viiding. Vaino Olli (8. l 1928–14. lX 1986), ehitusgeoloogia pioneer Eestis. – Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist IX. Tallinn, 1993
  • Eesti geoloogia: biograafiline teatmik. Tallinn, 1995

EE 14, 2000; muudetud 2011