omastav

omastav, genitiiv, kääne, mis väljendab harilikult nimisõnalist täiendit (õe kleit), eesti keeles ka sihitist (toon raamatu) ja tegijamäärust (venna ehitatud maja).

VE, 2006