organ

organ, 1. elund. – 2. korraldav või täidesaatev asutus. – 3. masina vm seadme kindla otstarbega osa, näiteks tööorgan.

VE, 2006