Orru, Mall

Mall Orru

Mall Orru (28. II 1943 Äriküla küla, Karksi vald), geoloog, geoloogia teadusmagister (1992, Tartu Ülikool), dr. phil. (2010, Tallinna Tehnikaülikool).

Lõpetas 1968 Tartu Riikliku Ülikooli, töötanud samast aastast Eesti Geoloogiakeskuses geoloogi, vanemgeoloogi ja juhtgeoloogina (1974–91 oli turbajaoskonna juhatajana) ja aastast 2010 Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) energeetikateaduskonna mäeinstituudi rakendusgeoloogia õppetooli assistent, aastast 2011 dotsent. Õpetanud 1990–94 Tartu Ülikoolis turbateadust ning 1996–2000 Kehtna Kõrgemas Põllumajanduskoolis turba- ja mullateadust, aastast 2007 õpetab TTÜ energeetikateaduskonna mäeinstituudis maavarade geoloogiat ja Eesti geoloogiat. 

Uurinud põlevkivi-, fosforiidi- ja turbavaru. Orru on välja töötanud Eesti soode maastikulise liigestuse, juhtinud Eesti soode revisjoni (oli 1972–91 Eesti soode ja turbavaru revisjonitööde vastutav autor), viinud läbi Eesti turbas leiduvate kahjulike elementide uuringu, tegelenud Eesti mahajäetud turbaalade taastaimestumise ja Eesti soode hüdrogeoloogiaga. Eestis esimesena on teaduslikult uurinud turba kasutusvõimalusi balneoloogias. Teeb koostööd Soome, Rootsi, Saksamaa, Iirimaa, Suurbritannia, USA, Kanada, Hiina jmt riigi turbauurijatega turbaalaste teaduslike uuringute alal. Ta on publitseerinud arvukalt teadusartikleid ja mitu monograafiat ning aimeartikleid.

Eesti Geoloogia Seltsi (EGEOS) liige (1990), Eesti Turbaliidu auliige (2007).

Töid

 • Eesti turbavarud (1992)
 • Eesti sood (1993, kaart 1:400 000, koos as-ga Regio)
 • Eesti turbasood (1995)
 • Eesti soode geoökoloogia (1998, koostaja ja autoreid)
 • Global peat resources (1996, autoreid)
 • Geology and mineral resources of Estonia (1997, autoreid)
 • Kahjulikud elemendid Eesti turbas (2003, koos Hans Orruga)
 • Eesti turba balneoloogiliste kasutamisvõimaluste uuring (III etapp) (2007, autoreid)
 • Eesti soode hüdrokeemilised ja hüdrogeoloogilised uuringud puhvertsoonide piiritlemiseks ja kaitsemeetmete väljatöötamiseks (2008, autoreid)
 • Eesti Geoloogiakeskus 70/50: turbauuringute poolsajand (2008, koostajaid)
 • Uus suund Eesti turba kasutamisel – võimalused balneoloogias. – Võrtsjärv geoloogide vaateväljas. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään 8, 2009

Organisatsiooniline kuuluvus

 • 2008– Rahvusvahelise Turbaühingu balneoloogia komisjoni aseesimees 
 • 2006– Eesti Turbaliidu juhatuse liige 
 • 2001– Rahvusvahelise Turbaühingu turbageoloogia komisjoni töögrupi juht 

Kirjandus

 • Eesti geoloogia: biograafiline teatmik. Tallinn, 1995

EE 14, 2000; muudetud 2011